Aanmelding leerling met extra ondersteuningsbehoefte   

Wanneer uw kind extra ondersteuning nodig heeft, geeft u dit aan bij de aanmelding van uw kind op onze school. Wij gaan dan met u in gesprek over de ondersteuningsbehoefte van uw kind.
Bij een zichtbare/duidelijke ondersteuningsbehoefte van uw kind is ons Schoolondersteunings-profiel leidend voor de vervolgstappen. Als blijkt dat onze school passende ondersteuning kan bieden, wordt uw kind ingeschreven op school. Bij twijfel of onze school passend onderwijs kan bieden, wordt uw kind besproken in het Ondersteuningsteam.
In het Ondersteuningsteam zijn vertegenwoordigd: ouders, directeur, intern begeleider, leerkracht, schoolgericht maatschappelijk werk, orthopedagoog, psycholoog,
jeugdverpleegkundige (op afroep)en steunpuntconsulent. Eventueel kan een vertegenwoordiger van de vorige school of voorschoolse voorziening ook aanschuiven. Ook kan een tweede externe deskundige aanwezig zijn met expertise op het gebied van gedrag,
leren en ontwikkeling.
Het Ondersteuningsteam verkent wat de mogelijkheden zijn. Het kan zijn dat uw kind op onze school wordt geplaatst met extra ondersteuning (arrangement) vanuit het Speciaal Onderwijs. Het kan ook zijn dat plaatsing op onze school niet mogelijk is, we gaan dan samen in gesprek over wat wél een passende plek kan zijn.
Voor uitgebreide informatie verwijzen we u naar de site van ons Samenwerkingsverband.