Naar school

Als uw kind 4 jaar is, mag het naar school. De regel hierbij is dat uw zoon of dochter de school bezoekt op de eerste schooldag van de maand volgend op het moment dat uw kind de leeftijd van vier jaar bereikt. Voorbeeld: 4 jaar op 16 januari, dan is 1 februari de eerste schooldag. 

Voor de kinderen die in november 4 jaar worden geldt een uitzondering. Door ervaring hebben we gemerkt dat het voor een kleuter intensief is om in de maand december op de basisschool te starten. Dit is een drukke en spannende periode waarin veel op hen afkomt. Daarom kiezen wij er als school voor, om deze kinderen na de kerstvakantie in te laten stromen.

Komt uw kind in februari op school of in de maanden daarna, dan zal uw kind alleen de ochtenden naar school gaan.

We hebben dit schooljaar geen aparte instroomgroep. De nieuwe kleuters komen in de bestaande groep 1. Zodra deze groep te groot is, komt er een zogenoemde 'leerlingenstop'. Dit betekent dat we geen garanties kunnen geven voor plaatsing van kinderen die vanaf april 4 jaar worden. Het kan zijn dat zij pas na de zomervakantie bij ons op school kunnen starten. We nemen ruim van te voren contact met op met de betreffende ouders.

Voordat uw kind naar school gaat, wordt hij/zij door de groepsleerkracht uitgenodigd om een middagje te komen kijken. Uw zoon/dochter kan dan kennis maken met de juf, de klas en de school. U ontvangt hiervoor een uitnodiging.